• English

TAČR: ROBOTICKÝ REPORTÉR

Tačr

PROMĚNA ETICKÝCH ASPEKTŮ S NÁSTUPEM ŽURNALISTIKY UMĚLÉ INTELIGENCE

Analýza dat, tvorba textů a videí, editorská činnost nebo ověřování dat. To je pouze zlomek toho, kde jsou dnešní stoje schopny nahradit novináře z masa a kostí. Umělá inteligence (AI) rychle proniká do novinářského světa a hraje významnou roli ve fotožurnalistice, tvorbě videí a infografik.

Projekt “Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence” staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd. Je reprezentovaný akademickými pracovišti, katedrou žurnalistiky FSV UK, katedrou počítačů FEL ČVUT, katedrou informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU, a silným aplikačním garantem, Českou tiskovou kanceláří (ČTK).

Cílem projektu je vznik a aplikace systému AI, jehož výstupem je vygenerovaný text umožňující další zpravodajské využití. Do naší práce patří v neposlední řadě také systematický výzkum a formulace metodiky etiky strojů v žurnalistice (roboetiky) a společenského dopadu UI v žurnalistice.

TAČR: TL02000288 Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence