• English

TAČR: AI, MÉDIA A PRÁVO

Umělá inteligence, média a právo

Cílem projektu „Umělá inteligence, média a právo“ je definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Dále si dává projekt za cíl definovat nejlepší praxi při tvorbě a sdělování personalizovaného obsahu a poskytnout běžným uživatelům volně dostupný nástroj, který jim pomůže při realizaci svého práva na osobní autonomii a informační sebeurčení.

Projekt TAČR TL03000152 Umělá inteligence, média a právo