• English

TAČR: Platforma BEEY

V rámci projektu vzniká platforma pro komplexní zpracování multimediálních dat od nahrávání přes přepis a editaci, až po jejich archivaci a publikování. Multimediální platforma Beey už teď nabízí automatizaci některých činností (sběr a přepis dat), zviditelnění audiovizuálního obsahu a jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Pomocí automatického rozpoznávání řeči přepisuje audiovizuální obsah do textu, který lze zaindexovat a prohledávat.

Projekt TAČR FW01010468 Multimediální platforma Beey