• English

Řešitelé a přínosy projektu

Projekt “Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence” staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd. Je reprezentovaných katedrou žurnalistiky FSV UK, katedrou počítačů FEL ČVUT, katedrou informatiky a výpočetní techniky FAV ZČU a ČTK jako interního aplikačního garanta.

 

Fakulta aplikovaných věd ZČU

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Fakulta sociálních věd UK

Česká tisková kancelář