• English

Výstupy projektu

V září 2020 proběhl workshop zaměřený na obecné právní problémy spojené s personalizovaným obsahem. Na tomto workshopu byly představeny první identifikované problémy spojené s využíváním umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Hlavní řešitelka projektu dr. Alžběta Krausová se podílela na publikaci Právo, obchod, ekonomika. Členové Střediska žurnalistiky umělé inteligence (dr. Václav Moravec, dr. Veronika Macková) představili první výsledky projektu na Týdnu vědy a techniky 2020.