• English

Václav Moravec

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D. (*1974) působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK v Praze a na katedře produkce FAMU. Absolvoval bakalářské a magisterské studium v oborech žurnalistika a mediální studia na FSV UK. Doktorské studium absolvoval na FAMU v oboru Teorie filmové a multimediální tvorby (2015) a na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (2012) v oboru Sociální politika a sociální práce.

Specializuje se na problematiku audiovizuálních médií v éře digitální mediamorfózy, novinářskou etiku, automatizovanou žurnalistiku a žurnalistiku umělé inteligence. Je autorem monografií Proměny novinářské etiky (2019), Média v tekutých časech (2016) a spoluautorem Slovníku žurnalistiky: výklad pojmů a teorie oboru (2017) a monografií Od mikrofonu k posluchačům: Z osmi desetiletí českého rozhlasu (2003) a Dějiny českých médií v datech (2003).

Jako novinář pracoval v Českém rozhlase, soukromých rozhlasových stanicích (např. Frekvence 1 a Rádio Impuls) a české redakci BBC. Dosud působí jako moderátor a dramaturg pořadů České televize Otázky V. M. (od roku 2004) a Fokus V. M. (od roku 2015). Za svou dosavadní novinářskou práci obdržel několik cen (např. Novinářská křepelka, Elsa, TýTý atd.).

V rámci vědeckého a akademického působení je členem Umělecké rady FAMU (od roku 2016), členem výkonného výboru odborné iniciativy v oblasti umělé inteligence PRG.AI (od roku 2019) a předsedou Akademického senátu FSV UK (od roku 2019).

vybrané Publikace

MORAVEC, Václav, MACKOVÁ, Veronika, SIDO, Jakub, EKŠTEIN, Kamil (2020): The Robotic Reporter in the Czech News Agency: Automated Journalism and Augmentation in the Newsroom. Communication Today, vol. 11, No. 1.

MORAVEC, Václav (2020): Proměny novinářské etiky. Praha: Academia. 

MORAVEC, Václav (2016): Média v tekutých časech. Konvergence audiovizuálních médií v ČR. Praha: Academia. 192 s. ISBN 978-80-200-25-72-2.

MORAVEC, Václav (2016): Digitální mediamorfóza jako jedna z povah změny? In: BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ, Martin, FOLTÝN, Otakar a kol. Na rozhraní. Krize a proměny současného světa. Praha: Nakladatelství Vyšehrad, 2016. 352 s. ISBN 978-80-7429-357-3.

MORAVEC Václav, URBÁNIKOVÁ Marína, VOLEK Jaromír (2015): Homogenous, or Heterogenous? A Comparative Analysis of Three Czech Journalists Generations, Communication Today, 2015, r. 6, č. 2, s. 33-49, ISSN 1338-130X.

MORAVEC, Václav (2014): V otroctví (prostředníků) společníků. In: CÍLEK, Václav a kol. Něco se muselo stát. Nová kniha proměn. Praha: Novela Bohemica, 2014. 496 s. ISBN 978-80-87683-36-1.

MORAVEC, Václav, VAŠUTOVÁ, Maria (2013): Emocionalita a socializace. In: VAŠUTOVÁ Maria a kol. Mezi dětstvím a dospělostí. Vybrané kapitoly z psychologie adolescence.
Ostrava: FF Ostravské univerzity.

Kontakt

E-mail: vaclav.moravec@fsv.cuni.cz

Místnost: č. H126, Smetanovo nábřeží 6