• English

Výstupy projektu

Pandemie COVID-19 bude v novinářské praxi nevyhnutelně už vždy sloužit jako referenční rámec pro jakékoli další epidemie. I po jejím skončení tak dává smysl systematizovat informace, které o ní byly dostupné, uvést na pravou míru zkreslující a nepravdivé informace, které se vyskytly a přehlednou formou vše zpřístupnit. Pokud by zůstal tento referenční rámec pro novináře zkreslený, bude zkreslovat i data o jakýchkoli budoucích epidemiích. V rámci tohoto projektu byly zřízeny webové stránky INFOMORE.CZ, na kterých jsou publikovány mediální analýzy zaměřující se na referování o onemocnění COVID-19, slovník pojmů včetně animovaného slovníku pojmů z oblasti epidemiologie a medicíny, nebo dobrá žurnalistiká praxe.