• English

Řešitelé a přínosy projektu

Hlavním očekávaným přínosem tohoto projektu, propojujícího žurnalistiku, lékařské a počítačové vědy, je zvýšení zdravotnické gramotnosti novinářů a dalších osob pracujících v tuzemských médiích, resp. akcentace eticky sporných aspektů při zpravodajském pokrytí zdravotnických témat. Vyšší zdravotnická gramotnost, akcentovaná v samoregulačním rámci tuzemské žurnalistiky, by se měla pozitivně projevit ve snížené míře mediální infodemie – předpokládáme menší přetížení informacemi, menší míru jejich zkreslování, adekvátnější práci s daty a lepší orientaci v lékařských pojmech. Kromě okamžitých dopadů na informační situaci v médiích a na informovanost široké veřejnosti je naším cílem také inovace vzdělávání novinářů.

Fakulta sociálních věd UK

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty MU

Newton Media