• English

TAČR: COVID-16 infodemie

Cílem interdisciplinárního projektu s názvem „COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku“ je snížit míru infodemie nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19. V médiích dochází ke zkreslování informací (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), kterým lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. „žurnalistiky založené na důkazech“. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webové stránky INFOMORE.CZ.

Projekt TAČR TL04000176 COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku