• English

Jan Kodera

Ing. Jan Kodera vystudoval ČVUT, v ČTK pracuje od roku 1984. Postupně zastával pozici technika, programátora, v roce 1995 se stal technickým ředitelem agentury.

Je autorem konceptu Multimediálního redakčního systému (MRS), který patří k nejvyspělejším v agenturním světě. ČTK jej používá od roku 2006, nyní připravuje jeho inovaci.

V roce 2009 získal za svou vůdčí roli při vývoji a zavedení MRS cenu Evropské aliance tiskových agentur (EANA).

Pro senátní a komunální volby v roce 2018 připravil tým pod jeho vedením software, díky němuž se část výsledkového zpravodajství ČTK automaticky generovala z dat ČSÚ do předem připravených šablon. Pracuje i na dalších projektech automatizace agenturního zpravodajství.