• English

O Středisku

Středisko žurnalistiky umělé inteligence vzniklo na počátku roku 2019 při katedře žurnalistiky IKSŽ. Jeho cílem je především rozvoj interdisciplinárního výzkumu na poli žurnalistiky, etiky a počítačových věd. Pracovníci střediska odborně zajišťují výuku volitelných předmětů, jež úzce souvisejí s nástupem automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence; provozují portál Žurnalistika 5.0, popularizující nejnovější poznání v oblasti žurnalistiky umělé inteligence a automatizované žurnalistiky; realizují kurzy a workshopy v rámci celoživotního vzdělávání novinářů; vyhledávají doplňkové financování výzkumu a popularizace předmětné problematiky. V současnosti se náš tým podílí na řešení těchto výzkumů. Vznik a první rok fungování Střediska žurnalistiky umělé inteligence se neobešly bez nezištné pomoci Nadace Avast, z jejichž prostředků jsou též podporováni studentky a studenti věnující se výše nastíněné problematice.