• English

Náš tým

Řešiteli multidisciplinárního projektu jsou akademická pracoviště veřejných vysokých škol a veřejnoprávní tisková agentura.

Fakulta sociálních věd UK

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Kamil Ekštein

Miroslav Konopík

Ondřej Pražák

Jakub Sido

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Luboš Král

Radek Mařík

Jan Drchal

Česká tisková kancelář (ČTK)