• English

O projektu

COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku

Projekt TAČR TL04000176

Cílem interdisciplinárního projektu s názvem „COVID-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na novinářskou a mediální etiku“ je snížit míru infodemie nejen ve vztahu k onemocnění COVID-19. V médiích dochází ke zkreslování informací (např. neadekvátní práce novinářů s daty, neadekvátní volba referenčních příkladů a srovnání, nedostatečná znalost lékařské terminologie apod.), kterým lze čelit nástroji novinářské a mediální etiky, resp. „žurnalistiky založené na důkazech“. Projekt využívá prvků umělé inteligence, propojení relevantních odborníků a zajištění dostupnosti výsledků odborné i laické veřejnosti prostřednictvím webové stránky INFOMORE.CZ.

Průběh první vlny pandemie koronaviru v České republice nabízí jedinečný materiál vhodný k analytickému zpracování, a především k inovacím v oblasti etického vzdělávání novinářů. Od prvních dnů epidemie byly podchyceny všechny pozitivní případy i veškeré epidemiologické a klinické charakteristiky. Na dostupná data a informace reagovala zpravodajská média v reálném čase a vždy šlo o hlavní zprávy dne, u kterých lze analyzovat šíření, dopad, možná zkreslení a jejich příčiny. Uvedené postupy, metody a techniky umožní na konci projektu pochopit hlavní příčiny infodemie a připravit, resp. zpřístupnit znalostní základnu pro inovace ve vzdělávání žurnalistů a redefinici novinářské a mediální etiky v České republice ve vztahu k lékařskému poli, což je jeden z nástrojů pro zmírnění dopadu současné i budoucí infodemie.