• English

Ondřej Pražák

Ing. Ondřej Pražák se zabývá zpracováním přirozeného jazyka, konkrétně modely sémantiky textu přenositelnými mezi jazyky. To znamená že vytváří modely, které umožňují využít data v jazyce bohatém na zdroje (typicky Angličtina) k vytvoření (vylepšení) modelů pro jazyk, pro který moc dat není (například Čeština). Výzkumem v této oblasti se zabývá 4 roky. Dále se blíže zaměřuje na metody strojového učení, hlavně na hluboké neuronové sítě.

Publikace

KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O., SIDO, J. KnowBot: phase 1 final report. McKinsey & Company, Inc. Prague – organizační složka, 2018.
 
KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O. LDA in Character-LSTM-CRF Named Entity Recognition. In 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings. Cham: Springer, 2018. s. 58-66. ISBN: 978-3-030-00793-5 , ISSN: 0302-9743
 
PRAŽÁK, O., KONOPÍK, M. Cross-Lingual SRL Based upon Universal Dependencies. In Recent Advances in Natural Language Processing Meet Deep Learning Proceedings. Shoumen: INCOMA Ltd., 2017. s. 592-690. ISBN: 978-954-452-048-9 , ISSN: 1313-8502
 
KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O., STEINBERGER, D. Czech Dataset for Semantic Similarity and Relatedness. In Recent Advances in Natural Language Processing Meet Deep Learning. Shoumen, Bulgaria: INCOMA Ltd., 2017. s. 401-406. ISBN: 978-954-452-048-9 , ISSN: 1313-8502
 

KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O., STEINBERGER, D., BRYCHCÍN, T. UWB at SemEval-2016 Task 2: Interpretable Semantic Textual Similarity with Distributional Semantics for Chunks. In The 10th International Workshop on Semantic Evaluation. Stroudsburg: ACL, 2016. s. 803-808. ISBN: 978-1-941643-95-2

KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O. Information Sources of Word Semantics Methods. In Speech and Computer. Cham: Springer, 2015. s. 243-250. ISBN: 978-3-319-23131-0

 

Kontakt

E-mail:  ondfa@ntis.zcu.cz

Tel.: +420 377 63 2151