• English

Workshop pro učitele

Na podzim 2019 proběhl první ze série workshopů „Internetová žurnalistika a žurnalistika umělé inteligence“. Projekt pokračuje také v roce 2020. 

Školení je určené pro učitele základních a středních škol. Cílem je seznámit zájemce s principy žurnalistiky umělé inteligence a posílit mediální gramotnost pedagogů ve vztahu k proměnám žurnalistiky. Workshop se zaměřuje především na mediální výchovu v době technologického vývoje, na fungování umělé inteligence v české mediální krajině a na mediální obsahy a práci novinářů v éře žurnalistiky umělé inteligence. Školení pořádá Středisko žurnalistiky umělé inteligence IKSŽ, které je součástí významného projektu rozvoje žurnalistiky umělé inteligence. Účastní se ho přední vysokoškolská výzkumná pracoviště v čele s Univerzitou Karlovou a partneři z praxe, například Česká televize.

První ze série školení proběhlo 14. listopadu 2019 na půde České televize. 

K worshopu vydalo Středisko brožuru Mediální vzdělání a žurnalistika umělé inteligence