• English

Luboš Král

 
 

Ing. Luboš Král, Ph.D. vystudoval ČVUT v Praze, obor Řídicí technika a robotika. Pracoval a pracuje zejména na projektech, propojující výzkum a vývoj „mission-critical“ a „life-critical“ produktů, včetně technologického transferu výzkumných výsledků do praxe. Ve své praxi spolupracoval se společnostmi z EU a USA, s výrobci zdravotnických zařízení, telekomunikací, automotive a další. Zaměřuje se zejména na spolupráci výzkumných týmů a podporu zavádění nových produktů v aplikačních oblastech jako je informatika, umělá inteligence, robotika a strojové učení.

významné projekty

TG02010011 (2015 – 2019) – Podpora komerčních příležitostí ZČU.

 

Ecolead (2004-2008) – 6th EU rámcový program, zodpovědnost za CERTICON ve spolupráci s ČVUT jako řešitele v oblasti aplikovaného výzkumu technologií pro software systémy agentního rozvrhování a plánování v oblasti virtuálních společností.

 

Contract (2006-2009) – 6th EU rámcový program, zástupce CERTICONu ve spolupráci s ČVUT jako řešitele aplikovaného výzkumu v oblasti “Cross-Organizational Networked Business Applications”.

 

 

kontakt

E-mail: kral@fel.cvut.cz