• English

Fakulta sociálních věd UK

Projekt posiluje rozvoj aplikačního výzkumu na Univerzitě Karlově, jenž v humanitních a společenských vědách zaostává za vědami přírodními či lékařskými. Katedra žurnalistiky Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK přitom patří mezi pracoviště, která se o něj systematicky snaží, proto spojení s katedrou počítačů Fakulty elektrotechnické ČVUT, katedrou informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni a aplikačními garanty může přispět k posunu do další, interdisciplinárně inovativní úrovně aplikačního výzkumu.

Na půdě Fakulty sociálních věd se v rámci projektu zabýváme systematickým výzkumem etiky strojů v žurnalistice a roboetiky vztažené ke zpravodajským médiím. Mapujeme rozvoj možnosti a míru využití umělé inteligence (AI) v samotných redakcí a studujeme širší společenské dopady AI v žurnalistice.