• English

Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni

Projekt má významný dopad na zvýšení interdisciplinární kompetence týmu Západočeské univerzity (ZČU). Při řešení je v úzkém kontaktu s odborníky z Univerzity Karlovy, což pomáhá k lepší orientaci v praktickém využití vyvíjených metod v žurnalistice. Díky spolupráci s ČVUT navíc dochází k seznámení s širším okruhem algoritmů umělé inteligence.

I v současné praxi se ZČU zabývá myšlenkami, do jaké míry je etické masově strojově zpracovávat lidmi vytvořené texty, které nebyly vytvářeny za účelem masivního těžení dat. Projekt by měl vést ještě k hlubšímu porozumění problematiky společenské odpovědnosti.