• English

Vyšel článek „The Robotic Reporter in The Czech News Agency“


V odborném periodiku Communication Today vyšel jeden z výstupů z projetu TAČR. Autory odborného článku The Robotic Reporter in The Czech News Agency: Automated Journalism and Augmentation in the Newsroom jsou PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D. a Mgr. Veronika Macková z Fakulty sociálních věd UK a Ing. Jakub Sido a Ing. Kamil Ekštein, Ph.D. z Fakulty aplikovaných věd ZČU. 

Článek prezentuje případovou studií aplikace algoritmů, které transformují velké datové soubory do zpravodajských textů v České tiskové agentuře (ČTK). Výzkumný tým vedený Univerzitou Karlovou v roce 2019 poskytl ČTK algoritmy generující zprávy o výsledcích obchodování na pražské Burze cenných papírů a to bez zásahu člověka. Studie se zabývá produkcí zpráv generovaných algoritmy a zkoumá jejich kvalitu. Ve výzkumu bylo také použity dotazníkové šetření a pozorování vybraných novinářů, kteří pracují se zprávami z Burzy cenných papírů. Článek také poskytuje názory novinářů ČTK na aplikaci automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence v jejich redakci.