• English

Miloslav Konopík

 

Ing. Miloslav Konopík, Ph.D. (* 1981) pracuje jako akademický pracovník ve výzkumném centru NTIS – Nové technologie pro informační společnost a na katedře informatiky a výpočetní techniky (KIV) na Západočeské univerzitě v Plzni. Specializuje se na zpracování přirozeného jazyka, konkrétně na sémantickou analýzu. Zaměřuje se na nové způsoby využití technik strojového učení ke zlepšení metod pro získání popisu významu vstupních textových dat.

Miloslav je autorem několika článků ve vědeckých časopisech a řady konferenčních příspěvků. Podle Google scholars byla jeho práce citována více než 150 krát. Miloslav vedl 5 grantů a 7 národních a mezinárodních úloh smluvního výzkumu.

Miloslav vyučuje kurz zpracování přirozeného jazyka a připravuje kurz hlubokého učení. Během své kariéry vedl několik málo Ph.D. studentů a velmi mnoho magisterských a bakalářských studentů.

PUBLIKACE

KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O., SIDO, J. KnowBot: phase 1 final report. McKinsey & Company, Inc. Prague – organizační složka, 2018.
 
KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O. LDA in Character-LSTM-CRF Named Entity Recognition. In 21st International Conference, TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018, Proceedings. Cham: Springer, 2018. s. 58-66. ISBN: 978-3-030-00793-5 , ISSN: 0302-9743
 
PRAŽÁK, O., KONOPÍK, M. Cross-Lingual SRL Based upon Universal Dependencies. In Recent Advances in Natural Language Processing Meet Deep Learning Proceedings. Shoumen: INCOMA Ltd., 2017. s. 592-690. ISBN: 978-954-452-048-9 , ISSN: 1313-8502
 
KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O., STEINBERGER, D. Czech Dataset for Semantic Similarity and Relatedness. In Recent Advances in Natural Language Processing Meet Deep Learning. Shoumen, Bulgaria: INCOMA Ltd., 2017. s. 401-406. ISBN: 978-954-452-048-9 , ISSN: 1313-8502
 

KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O., STEINBERGER, D., BRYCHCÍN, T. UWB at SemEval-2016 Task 2: Interpretable Semantic Textual Similarity with Distributional Semantics for Chunks. In The 10th International Workshop on Semantic Evaluation. Stroudsburg: ACL, 2016. s. 803-808. ISBN: 978-1-941643-95-2

KONOPÍK, M., PRAŽÁK, O. Information Sources of Word Semantics Methods. In Speech and Computer. Cham: Springer, 2015. s. 243-250. ISBN: 978-3-319-23131-0

KONTAKT

Kancelář: Bory, UN.334
Telefon: +420 37763 2418