• English

O projektu

Umělá inteligence, média a právo

Projekt TAČR TL03000152

Cílem projektu „Umělá inteligence, média a právo“ je definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Dále si dává projekt za cíl definovat nejlepší praxi při tvorbě a sdělování personalizovaného obsahu a poskytnout běžným uživatelům volně dostupný nástroj, který jim pomůže při realizaci svého práva na osobní autonomii a informační sebeurčení.

 

WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU

 

Umělou inteligenci zkoumá právo již od 60. let minulého století. Teprve od roku 2016 se však výrazněji zaměřilo na fenomén personalizace obsahu, tj. přizpůsobení obsahu preferencím jednotlivců pomocí umělé inteligence. Stávající odborná literatura, která je orientována především na právo USA a jen okrajově na právo EU, upozorňuje v této souvislosti zejména na problémy spojené s různými formami diskriminace, rozšiřováním společenských stereotypů, narušováním soukromí, svobodou projevu a ochranou duševního vlastnictví. Kritickým problémem je ale možnost omezit pomocí umělé inteligence osobní autonomii jednotlivce, a tedy i jeho právo na informační sebeurčení. Tento problém plyne i z informační asymetrie mezi poskytovateli a konzumenty personalizovaného obsahu.

Česká republika provedla analýzu právních a etických otázek ve vztahu k potenciálu umělé inteligence, v níž identifikovala základní problémy v jednotlivých právních oblastech (ochrana soukromí, využívání dat, ochrana duševního vlastnictví, informační povinnost vůči uživateli), ale nevěnovala se komplexním problémům vznikajícím s ohledem na průnik těchto právních oblastí a specifickým užitím umělé inteligence.