• English

Výstupy projektu

Projekt integrující žurnalistiku a počítačové vědy počítá se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence (dále jen AI) v českém jazyce.

Hlavním cílem projektu je následný výzkum proměn vybraných atributů novinářské etiky v éře žurnalistiky UI – především pak ověřování obsahů stávajícím způsobem a s využitím UI, využití obsahu generovaného AI a s tím související etický konflikt mezi rychlostí a přesností, redefinice role žurnalistů v newsroomech, v nichž jsou aplikovány systémy AI.

Praktickými výstupy bude nejen předmětný systém, ale i metodika pro aplikaci AI v podmínkách české žurnalistiky, jež by měla stavět na principech společenské odpovědnosti, a též inovativní didaktická metoda vzdělávání novinářů v ČR.

Odborné články

Moravec, V., Macková, V., Sido, J. and Ekštein, K. (2020). The Robotic Reporter in the Czech News Agency: Automated Journalism and Augmentation in the Newsroom. in Communication Today, 1/2020.

ABSTRACT

The use of automated journalism, also known as robotic journalism or artificial intelligence journalism, became an established practice in English-speaking countries less than ten years ago. Narrative Science and Automated Insights developed creative software that automatically generates reports. Several media outlets, including The Associated Press (AP), have started to publish their reports. Media landscape barriers based on Slavic languages, such as Czech, have caused some delays in the introduction of automated journalism, or artificial intelligence journalism, in Central and Eastern Europe. This article is a case study of the application of algorithms that transform large data files into news texts in The Czech News Agency (ČTK). A research team led by Charles University provided algorithms generating reports on trading results on the Prague Stock Exchange without human intervention to The Czech News Agency in 2019. The study deals with the production of algorithms and compares the rate of generation of messages generated by humans against algorithms and examines their quality. In our research we also used observations and questionnaire surveys of selected journalists and editors who work with reports from the Prague Stock Exchange. The article also provides the opinions of journalists of The Czech News Agency on the application of automated journalism and artificial intelligence journalism in their newsrooms.

Celý článek

Konference

International cyber conference: CHALLENGES OF JOURNALISM IN 21 ST CENTURY – AUTOMATED JOURNALISM AND AI JOURNALISM, September 24, 2020

During the last decade we were witnessing the rise of automated journalism and application of artificial intelligence tools in the newsrooms. From simple use of templates to highly sophisticated automated content production, omnipresent algorithms, news on social networks, fake news production and its detection became our everyday media practice. AI has slowly but unstoppably entered the media landscape. The rise of AI brought wide scale of problems and questions.

Záznam konference

Workshopy

Workshop I: Práce novináře v éře žurnalistiky umělé inteligence, 29. května 2019

29. května 2019 uspořádala katedra žurnalistiky IKSŽ, Fakulty sociálních věd UK workshop „Práce novináře v éře žurnalistiky umělé inteligence“. Jeho cílem byla výměna poznatků z oblasti žurnalistické praxe, sociálních věd a technických věd. Součástí workshopu bylo představení vývoje žurnalistiky AI v zahraničí a v České republice (konkrétně v ČTK), byly vyvráceny mýty spojované s AI, došlo na vysvětlení principu strojového učení a způsobu, jakým počítač čte a rozumí textu.

Stěžejním úkolem workshopu potom bylo představení dosavadního průběhu grantového projektu TAČR „Proměna etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence“. Konkrétně vývoje a aplikace systému umělé inteligence, který by měl sloužit České tiskové kanceláři (ČTK). Výstupem tohoto systému by měly být automaticky vygenerované redakční shrnutí a backgroundy, vzniklé na základě textů, které jsou již v archivech ČTK obsaženy.

Více o workshopu