• English

Ludmila Trunečková

PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D. (*1952) působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd. Je absolventskou Fakulty sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze/ Fakulty žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze a doktorského studia v oboru Mediální studia na FSV UK.

V pedagogické a publikační činnosti se zaměřuje na oblast agenturní žurnalistiky, specializuje se na tvorbu textového zpravodajství, práci s informacemi, vývoj a současnost zpravodajských agentur i aktuální trendy v jejich činnosti. V rámci projektu TAČR je předmětem jejího zájmu geneze procesu automatizace v agenturní praxi a zkoumání jeho dopadu na tvorbu textové produkce.

Jako novinářka pracovala počátkem 80. let v zahraniční redakci Československé tiskové kanceláře a na Fakultě sociálních věd UK stála v roce 1991 u zrodu prvního československého zpravodajského e-mailového periodika Carolina (carolina.fsv.cuni.cz).

Vybrané publikace

ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1661-2.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty. Vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3073-1.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. uprav. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9.

TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Hesla z oblasti agenturní žurnalistiky signovaná lt. In HALADA, Jan a OSVALDOVÁ, Barbora (eds.). Slovník žurnalistiky. Výklad pojmů a teorie oboru. Praha: Karolinum, 2017. ISBN 978-80-246-3752-5.

Kontakt

E-mail: trunecko@fsv.cuni.cz
Telefon: 222 112 252
Místnost: H 102, Smetanovo nábřeží 6