• English

Workshop „Kompetence novinářů v éře žurnalistiky umělé inteligence“


Sledujte záznam z Workshopu „Kompetence novinářů v éře žurnalistiky umělé inteligence“, který proběhl 4. listopadu 2021.

Cílem workshopu bylo seznámit novináře s výsledky grantového projektu zabývajícího se žurnalistikou umělé inteligenci. V rámci workshopu byla demonstrována funkčnost  softwarového algoritmu, který umí vytvářet a publikovat zpravodajské texty v českém jazyce. Následně bylo v reálném čase demonstrováno, jak robotický novinář generuje zprávy z Pražské burzy.

PROGRAM WORKSHOPU

Úvodní slovo: Václav Moravec (FSV UK), Luboš Král (ČVUT)
Funkčnost softwarového algoritmu I: Jan Drchal (ČVUT), 
Funkčnost softwarového algoritmu II: Jakub Sido (FAV Plzeň), 
Demonstrace práce robotického novináře: Štěpán Bruner (E15)