• English

Činnost střediska

V roce 2019 a 2020 Centrum automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence rozvíjí výzkumnou činnost. V této souvislosti došlo na půdě Fakulty sociálních věd k založení Knihovny Střediska žurnalistiky umělé inteligence.

Na podzim 2019 proběhla první ze série workshopů „Internetová žurnalistika a žurnalistika umělé inteligence“ pro učitele základních a středních škol s cílem posílit mediální gramotnosti pedagogů ve vztahu k proměnám žurnalistiky. Projekt bude pokračovat také v roce 2020. 

Mimo to Středisko po celý rok pořádá setkání s odborníky na žurnalistiky umělé inteligence a související problematiky.