• English

Proběhl první ze série workshopů pro učitele


Na podzim 2019 proběhl první ze série workshopů „Internetová žurnalistika a žurnalistika umělé inteligence“. 

Školení je součástí významného projektu rozvoje žurnalistiky umělé inteligence, kterého se účastní přední vysokoškolská výzkumná pracoviště v čele s Univerzitou Karlovou a partneři z praxe, například Česká televize. Workshop se zaměřuje především na mediální výchovu v době technologického vývoje, na fungování umělé inteligence v české mediální krajině nebo na mediální obsahy a práci novinářů v éře žurnalistiky umělé inteligence.

Projekt staví na interdisciplinárním pojetí žurnalistiky a počítačových věd. Na workshopu jsou zastoupeni odborníci z Fakulty sociálních věd UK, katedra žurnalistiky IKSŽ a ZČU Plzeň, Fakulta aplikovaných věd, katedra informatiky a výpočetní techniky. 

 

Program školení: 

 

Udržitelná mediální výchova v neudržitelném světě technologického vývoje 

Mgr. Markéta Supa, Ph.D., MA 

Jak na mediální výchovu, když se technologický svět a mediální zkušenost dětí a mládeže mění a vyvíjí neporovnatelně rychleji než školství, příprava pedagogů a dostupné učební materiály? Přednáška zhodnotí teorii a praxi mediální výchovy jako něco, co není pouhou naukou o technologiích, ale o životě s nimi.

 

Jak umělá inteligence čte 

Ing. Jakub Sido

Počítač je chytrá a rychlá kalkulačka a pracuje pouze s čísly. Nechápe koncept slova a neumí si ho uložit. Jediné, co si umí uložit, jsou čísla. Proto si počítači musí text do nich přeložit. Umělá inteligence nerovná se lidská inteligence přenesená do počítače. Posluchačům přiblížíme, co je to umělá inteligence a jak funguje NLP (Natural Language Processing). Zároveň přiblížíme, jaké nejčastější mediální bubliny se k AI vážou.

 

Práce novináře v éře umělé inteligence

PhDr. Václav Moravec, Ph.D., Ph.D

S pronikáním automatizovaného obsahu a umělé inteligence (AI) do redakcí čelí žurnalistika několika výzvám. Patří mezi ně etické dopady zavedení AI, proměna novinářského pracovního trhu, redakcí a novinářské praxe. Vznik a aplikace systému žurnalistiky AI je v České republice výrazně pomalejší než v zahraničí, především anglofonních zemích. Systémy „robotického novináře“ se již používají především v USA a UK. Posluchači se mimo jiné seznámí s konkrétními příklady využití žurnalistiky umělé inteligence v praxi, nejprve v mezinárodním kontextu a následně v českých redakcí.

Projekt pokračuje také v roce 2020.   

K worshopu vydalo Středisko brožuru Mediální vzdělání a žurnalistika umělé inteligence