• English

Filip Láb

Doc. MgA et Mgr Filip Láb, PhD. (*1976) přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval bakalářské a magisterské studium v oboru žurnalistika a mediální studia na FSV UK, dále vystudoval bakalářské a magisterské studium v oboru fotografie na Filmové a televizní akademii múzických umění v Praze (FAMU). Na FAMU absolvoval doktorské studium v oboru Fotografie a nová média.

Specializuje se na teorii a praxi klasické a digitální fotografie, fotožurnalismus, vizuální komunikaci, přechod od tradičního obrazu k digitálnímu a nové funkce obrazových materiálů v digitálním prostředí. Externě spolupracuje s New York University v Praze, pracuje jako fotograf na volné noze, píše pro vybrané kulturní časopisy a servery. Je spoluautorem monografií Fotografie po fotografii (s Pavlem Turkem, Karolinum, 2009) a Soumrak fotožurnalismu? (s Alenou Lábovou, Karolinum, 2009), dále publikuje v oblasti teorie fotografie. 

S PhDr. Alicí Tejkalovou, PhD. Z pozice vedoucího katedry žurnalistiky Institutu komunikačních studií FSV UK se v rámci projektu podílí na implementaci výsledků interdisciplinárního projektu do procesu vzdělávání budoucích novinářů v ČR a na propagaci projektu. Je též odborným garantem dvou vědeckých konferencí s mezinárodní účastí.

 

Publikace

2017: LÁB, F., ŠTEFANIKOVÁ, S. Photojournalism in Central Europe. Working and Editorial Practices. Nordicom Review, 38, Special Issue 2 (Photojournalism and Editorial Processes: Global Similarities, Local Differences), pp. 41-55, doi:10.1515/nor-2017-0413

2016: TEJKALOVÁ, A. N., de BEER, A., BERGANZA, R., KALYANGO, Y. Jr., AMADO, A., OZOLINA, O., LÁB, F., AKHTER, R., VIRGINIA, S., MASDUKI, M. In Media We Trust. Journalists and Institutional Trust Perceptions in Post-authoritarian and Post-totalitarian Countries. Journalism Studies. Routledge. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1279026

2016: ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F. Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology. Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE. DOI: 10.1177/1464884916663622.

2014: TEJKALOVÁ, N., Alice; LÁB, Filip. Foreign Correspondents in the Czech Republic: Coping with Social Transition and Financial Crisis. In Mapping Foreign Correspondence in Europe. G. Terzis

Fotografie

Filip Láb

Kontakt

E-mail: filip.lab@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 222

Místnost: č. H110, Smetanovo nábřeží 6