• English

Řešitelé a přínosy projektu

Vzhledem k uspokojivému postupu prací v roce 2020 lze očekávat, že ve druhém roce řešení projektu dokončí všechny týmy stanovené milníky. Výsledkem by měla být plně funkční samoobslužná platforma Beey sloužící k převodu řeči do textu, editaci, archivování a publikaci mediálního obsahu. Doplňkovým produktem pak bude Beey Recorder, hardwarové řešení propojené s Beey a optimalizované pro účely rozpoznávání řeči. Na konci projektu bude mít tento výstup podobu funkčního vzorku, který se následně přetaví na plnohodnotný produkt.

Výzkum v roce 2021 se zaměřuje na další části inteligentního postprocessingu a na integraci jiných rozpoznávačů do Beey.

Posledním výstupem bude finální verze metodiky univerzálních principů přepisu a úprav projevů aktérů audiovizuálních obsahů. Tato metodika bude sloužit řešitelům projektu jako inspirace pro vylepšování editačního prostředí Beey a zároveň jako samostatný dokument pro všechny osoby, které se zabývají převodem mluvené řeči do psané, ať už jde o korektory, editory, novináře či administrátory.

 

NEWTON Technologies

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze