• English

Výstupy projektu

Projekt integrující žurnalistiku a počítačové vědy počítá se vznikem a aplikací systému pro ověřování, analýzu a tvorbu zpravodajského obsahu za pomoci umělé inteligence (dále jen UI) v českém jazyce.

Hlavním cílem projektu je následný výzkum proměn vybraných atributů novinářské etiky v éře žurnalistiky UI – především pak ověřování obsahů stávajícím způsobem a s využitím UI, využití obsahu generovaného UI a s tím související etický konflikt mezi rychlostí a přesností, redefinice role žurnalistů v newsroomech, v nichž jsou aplikovány systémy UI.

Praktickými výstupy bude nejen předmětný systém, ale i metodika pro aplikaci UI v podmínkách české žurnalistiky, jež by měla stavět na principech společenské odpovědnosti, a též inovativní didaktická metoda vzdělávání novinářů v ČR.