• English

Fakulta elektrotechnická ČVUT

Katedra počítačů na ČVUT FEL je pracoviště zaměřené na špičkový výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vnímání, multiagentních systémů, robotiky a bioinformatiky. Zároveň má široké zkušenosti s aplikací svých výzkumných výsledků v oblastech jako je detekce anomálií, logistika a plánování, inteligentní doprava a přeprava, vysoce škálovatelné modelování a simulace.

Výzkumné aktivity navrhované v projektu podporují rozvoj skupiny v souladu s běžícími aktivitami. Projekt přináší nový rozměr mezioborové spolupráce s ostatními výzkumnými tématy a rozšíří výzkumné a aplikační portfolio skupiny do vysoce aktuální oblasti žurnalistiky a zpracování zpráv. Dochází tak k navázání nové spolupráce s výzkumnou skupinou NLP na ZČU a k integraci algoritmů umělé inteligence a strojového učení do NLP, tedy k integraci dvou výzkumných témat.

Velice významným prvkem pro technickou skupinu z ČVUT je přesah do humanitních věd a integrace problémů, vyskytujících se v humanitních oborech do ryze technického řešení. To je naprosto zásadní téma, které v současnosti formuje další vývoj UI, reflektování společenských aspektů v technickém řešení je těžké téma a chceme se ho naučit lépe chápat a zejména aplikačně zpracovávat.

Z hlediska technických oborů je celá řada otázek UI již vyřešena, ovšem rozšíření na celospolečenská témata přináší nové problémy, jako je reakce společnosti, vliv a jeho dopad, ochrana před zneužitím, šíření nevyrovnaných, poškozujících, poplašných a zkreslujících zpráv, na což není čistě technický výzkum zatím dobře připraven. Očekáváme tedy, že budeme zpracovávat nová těžká témata, která nejsou ještě technickou vědou dobře uchopena a chceme se stát pracovištěm propojujícím tyto obory.